Samtykkeerklæring & Privatlivspolitik

Samtykkeerklæring & Privatlivspolitik

Samtykkeerklæring

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 9, stk. 2, litra a af 27. april 2016 skal du for at kunne benytte bookingsystemet acceptere følgende samtykkeerklæring:

Jeg giver herved mit samtykke til, at mine oplysninger om helbredsmæssige og/eller sociale forhold behandles (registreres).

 • Jeg bekræfter at have læst og accepteret nedenstående oplysninger omkring behandling og registrering af personoplysninger
 • Jeg er bekendt med reglerne om indsigt, berigtigelse og sletning af mine personoplysninger
 • Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved skriftlig henvendelse til min|sundhedsordning
 • Jeg er bekendt med, at min|sundhedsordning i forbindelse med sundhedstjek/-test udarbejder anonymiserede konklusioner/statistikker på den samlede medarbejdergruppe, som arbejder på den virksomhed, hvor jeg er ansat og udleverer denne til virksomheden
 • Jeg er bekendt med, at min|sundhedsordning en gang om året udarbejder en samlet virksomhedsrapport, som indeholder anonymiserede konklusioner/statistikker på den samlede medarbejdergruppe, som arbejder på den virksomhed, hvor jeg er ansat og udleverer denne til virksomheden
 • Jeg er bekendt med, at alle registrerede oplysninger om mig slettes efter 10 år i henhold til autorisationslovens kapitel 6, §§ 21 – 25.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 9, stk. 2, litra a af 27. april 2016, oplyses følgende:

 • Den dataansvarlige er min|sundhedsordning, Ringerbakken 21, 2830 Virum, CVR: 26065054
 • Databehandleren er Terapeutbooking, Mango Apps ApS, Strandlodsvej 44, 3. sal, 2300 København S, CVR: 35642536
 • Formålet med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, er at arbejde målrettet med sundhedsfremme gennem aktiv træning, sund livsstil og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.
 • Oplysninger overføres via krypteret trafik gennem web-browser.
 • Den registrerede har adgang til det registrerede. Eksterne sundhedsfaglige konsulenter (læger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.v.) har adgang til oplysninger, der relaterer sig til den relevante registrerede.
 • Det er frivilligt at besvare ethvert spørgsmål, og der registreres alene oplysninger indsamlet hos/meddelt af den registrerede.
 • Den registrerede har indsigt i og krav på berigtigelse af fejlagtige oplysninger, ligesom den registrerede kan kræve oplysninger slettet, så længe der fortsat leves op til det lovpligtige journalkrav. Jævnfør autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25

Privatlivspolitik

Anvendelsesområde:

Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”) gælder for min|sundhedsordnings behandling af dine personoplysninger der sker via min|sundhedsordnings hjemmesider, booking- & journal-system, og andre digitale platforme, som min|sundhedsordning benytter.

I forhold til personoplysninger, som min|sundhedsordning registrerer i forbindelse med levering af min|sundhedsordning ydelser til dig, er min|sundhedsordning dataansvarlig.

Indsamling:

min|sundhedsordning kan indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 1. når du opretter dig som bruger
 2. når du selv afgiver oplysninger, f.eks. ved at tilmelde dig et nyhedsbrev eller udfylder din profil
 3. når vores konsulenter skriver journalnotater efter konsultation.

Personoplysninger:

min|sundhedsordning indsamler personoplysninger såsom:

 1. navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail)
 2. login-oplysninger
 3. oplysninger om dig, som du selv har indtastet (herunder evt. CPR-nummer)
 4. helbredsoplysning om dig, som vores konsulenter har indtastet
 5. oplysninger om din kommunikation med min|sundhedsordning
 6. oplysninger om dine aktiviteter på vores bookingsystem

Formål:

min|sundhedsordning behandler dine personoplysninger som led i sin forretning, herunder:

 1. for at kunne stille min|sundhedsordnings ydelser til rådighed for dig
 2. til anonymiseret statistik og analyse til din arbejdsgiver
 3. til produktudvikling og forbedring af vores ydelser
 4. til interne og administrative formål.

OBS. Visse oplysninger behandles, fordi det er påkrævet efter gældende lovgivning. Fx er journaloptag påkrævet for fysioterapeuter og skal opbevares i 10 år (autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25)

Modtagere:

Såfremt det er nødvendigt, kan min|sundhedsordning dele dine oplysninger med:

 1. it-leverandører, der behandler dine oplysninger på vegne af os
 2. fysioterapeut, kiropraktor, læge, speciallæge eller forsikringsselskab – hvis du skriftlig udtrykker ønsker herom.

Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og – hvis påkrævet – med forudgående samtykke fra dig. min|sundhedsordning vil ikke overføre dine oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Retsgrundlag:

min|sundhedsordning behandler dine personoplysninger enten:

 1. på baggrund af dit forudgående samtykke
 2. for at opfylde en aftale med dig
 3. under konkrete omstændigheder for at forfølge en legitim interesse

En legitim interesse kan blandt andet være forbedring af vores ydelser, besvarelse af dine henvendelser eller lignende.

Dine rettigheder:

Du har ret til:

 1. at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger
 2. at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne
  (dog kan lovpligtige journaloptag ikke slettes eller begrænses jævnfør autorisationsloven)
 3. at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Under visse omstændigheder har du efter den 25. maj 2018 også ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan bede om at få de oplysninger, du selv har givet til min|sundhedsordning, udleveret i et læsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også få oplysningerne overført til en tredjepart.

Anmodninger i henhold til dette afsnit skal indsendes via min|sundhedsordnings brugersupport på info@minsundhedsordning.dk

Samtykke:

Hvis min|sundhedsordning behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette ændrer dog ikke ved lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, før tilbagekaldelsen.

Fortrolighed og opbevaring:

Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt, uanset om du selv aktivt har afgivet oplysningerne, eller om oplysningerne er indhentet af min|sundhedsordning på anden måde. min|sundhedsordning opbevarer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser.

min|sundhedsordning benytter underleverandører til at drive vores forretning, og overfører derfor dine personoplysninger til disse. min|sundhedsordnings underleverandører er listet nedenfor:

Terapeutbooking, Mango Apps ApS, Strandlodsvej 44, 3. sal, 2300 København S, CVR: 35642536

min|sundhedsordning har indgået databehandleraftaler med underleverandører i henhold til databeskyttelsesforordningen.

min|sundhedsordning underretter dig, såfremt vi planlægger at foretage ændringer i brug af ovenstående leverandører. Ved fortsat brug af min|sundhedsordnings services efter sådan underretning vil du acceptere en sådan ændring.

Klager:

Hvis du har spørgsmål vedr. dine personoplysninger og til vores behandling, eller du ønsker at klage, kan du rette henvendelse via min|sundhedsordnings brugersupport på info@minsundhedsordning.dk . Hvis din klage ikke bliver løst af min|sundhedsordning, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Ændringer:

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret og den nyeste version vil altid findes på www.minsundhedsordning.dk. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, får du meddelelse individuelt via min|sundhedsordning. Ved fortsat brug af min|sundhedsordnings services, herunder hjemmesider og andre digitale platforme accepterer du de til enhver tid gældende vilkår samt den gældende privatlivspolitik.

min|sundhedsordning, 2. januar 2023