ERGONOMITJEK

Ergonomitjek

En korrekt arbejdsstilling mindsker risikoen for arbejdsskader.

Oplæg i plenum om optimal indretning af arbejdsplads efterfulgt af individuel gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser. Der gives anbefalinger om indretning og instrueres i optimal brug af stol, bord og øvrige redskaber.

Har virksomheden en In-house klinik kan udvalgte tider i klinikken reserveres til arbejdspladsbesøg.

Løfteteknikkurser hvor medarbejdere med tungt eller gentaget arbejde undervises og instrueres i “det sunde løft”, fysiologien bag et løft og forebyggende øvelser.